Project is een plan of ontwerp dat uitgevoerd moet worden              Overzicht Projectmanagement boeken

Management is het besturen van .......                                                Langlopende IT-project falen nog steeds

Sommige werkzaamheden worden iedere dag uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring om dit optimaal uit te voeren. Andere activteiten, zoals projectwerkzaamheden, worden slechts een enkele keer uitgevoerd.
Om niet in de valkuilen te lopen die bezaaid liggen op de weg naar het einddoel kan gebruik gemaakt worden van methodieken en ervaringen.
R.I.M. bezit projectmanagement-ervaring en kan u helpen bij het invoeren en toepassen van projectmanagement (methoden, technieken en hulpmiddelen), en bij het uitvoeren van projecten door op te treden als projectleider of projectmanager.

De standaard methodiek die toegepast wordt is Prince2.
Een techniek is bijv. Critical Chain van E. Goldratt.
Een hulpmiddel is bijv. een planningspakket als MS-Project (zie opleidingen).

Projectmanagement is een breed terrein. Heeft u vragen, neem dan contact op met R.I.M.

Artikel in het tijdschrift Informatie over de relatie tussen Project en Beheer.

In het artikel wordt aangegegeven welke voordelen participatie van een beheerorganisatie biedt voor een project.
Per Prince2-projectproces een inventarisatie wat de beheerorganisatie bijdraagt in termen van de beheeraspecten Services, Processes, Organisation, Reports en Tools: SPORT.     
Download hier.

Geen knoppenbalk links? Home R.I.M.      ęCopyright 2005       Disclaimer